Công an phường Hòa Xuân, 130 Đô Đốc Tuyết

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 130 Đô Đốc Tuyết, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3688 654
Trang web
Vị trí chính xác 159.951.604, 1.082.117.952


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng CS PCCC số 4, TT. Phước Bửu