Công An Thành Phố Đà Nẵng, 80 Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 80 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3822 300
Trang web congan.danang.gov.vn
Vị trí chính xác 16.077.075.999.999.900, 108.219.471


Địa chỉ Công An Thành Phố Đà Nẵng ở đâu?

80 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công An Thành Phố Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công An Phường Hải Sơn, Hải Sơn