Công an TP Đà Nẵng – Phòng CSGT, 77 Võ An Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 77 Võ An Ninh, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3821 306
Trang web
Vị trí chính xác 16.007.797.699.999.900, 10.821.754.949.999.900


Địa chỉ Công an TP Đà Nẵng - Phòng CSGT ở đâu?

77 Võ An Ninh, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công an TP Đà Nẵng - Phòng CSGT như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Võ Nguyên Giáp