Công Chứng Hoàng Xuân Ngụ, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 198A Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3836 6699
Trang web congchunghoangxuan.vn
Vị trí chính xác 107.604.927, 10.668.007.999.999.900


Địa chỉ Công Chứng Hoàng Xuân Ngụ ở đâu?

198A Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Chứng Hoàng Xuân Ngụ như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Luật TNHH Phạm và liên danh tại Đà Nẵng, 147 Trưng Nữ Vương