Công ty TNHH bTaskee, 10 Đường Lý Tự Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636736
Trang web btaskee.com
Vị trí chính xác 11.947.748.299.999.900, 10.843.809.549.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH bTaskee ở đâu?

10 Đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH bTaskee như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Giặt Sấy Tự Động, 87 Lương Định Của