Công ty TNHH bTaskee, 531 Đ. Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 531 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636736
Trang web btaskee.com
Vị trí chính xác 160.556.277, 10.823.252.319.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH bTaskee ở đâu?

531 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH bTaskee như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở Giặt Ủi Châu Giang, Phường Thống Nhất