Công Ty TNHH Một Thành Viên Free Time, 247, Lý Triện, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 247, Lý Triện, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 093 497 97 08
Trang web dulichtour.vn
Vị trí chính xác 160.595.179, 1.081.853.896


Địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Free Time ở đâu?

247, Lý Triện, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Free Time như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  TOP TEN TRAVEL SERVICES COMPANY LIMITED, 2 Giải Phóng