Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Phương Linh, 25X4+3W2, Đà Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25X4+3W2, Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 573 08 30
Trang web
Vị trí chính xác 16.047.632.099.999.900, 1.081.572.747


Xem thêm:  Dịch Vụ Giặt Ủi Minh Tân, Phường 14