Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa, Kim Dinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40 Trịnh Đình Thảo, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 064 382 52 11
Trang web
Vị trí chính xác 105.049.466, 10.715.243.609.999.900


Địa chỉ Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa ở đâu?

40 Trịnh Đình Thảo, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tổng Hợp Minh Long, WR4W+5JM, Xa Lộ Hà Nội, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai