Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hoà, Châu Pha

Thông tin địa điểm

Địa chỉ H5F5+P54, Ấp Suối Tre, Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 78712, Việt Nam
Số điện thoại 097 204 44 02
Trang web
Vị trí chính xác 10.574.254, 1.071.579.471


Địa chỉ Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hoà ở đâu?

H5F5+P54, Ấp Suối Tre, Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 78712, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hoà như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Minh Đức, Phường 12