Cosmo Laundry – Main Facility, near, Him Lam Riverside, 58 Trần Xuân Soạn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ near, Him Lam Riverside, 58 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6261 6868
Trang web cosmolaundry.com
Vị trí chính xác 107.419.616, 10.669.348.199.999.900


Địa chỉ Cosmo Laundry - Main Facility ở đâu?

near, Him Lam Riverside, 58 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cosmo Laundry - Main Facility như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ben Nghe Garment & Laundry Co. Ltd, Thuận Giao