Cow Express – American Beefsteak, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 457 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 4656
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.732.004, 10.666.871.429.999.900


Địa chỉ Cow Express - American Beefsteak ở đâu?

457 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cow Express - American Beefsteak như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Địa chỉ email của Cow Express - American Beefsteak là gì?

janedoe@foody.vn, info@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Bít tết Ba Duy, 105N3, Ng. 34 P. Vạn Bả