Cu meo house, 338 Hà Huy Tập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 338 Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0796 504 035
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.590.185, 108.185.278


Địa chỉ Cu meo house ở đâu?

338 Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cu meo house như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:30], Chủ Nhật:[10:00-22:30], Thứ Hai:[10:00-22:30], Thứ Ba:[10:00-22:30], Thứ Tư:[10:00-22:30], Thứ Năm:[10:00-22:30], Thứ Sáu:[10:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Loan Restaurant, 276 Hai Phong Street, Hai Chau District, Da Nang City