Cửa Hàng Dây Thép – Lưới Thép, 84 Trần Bình Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84 Trần Bình Trọng, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 245 50 10
Trang web luoithepdanang.com
Vị trí chính xác 160.650.692, 1.082.177.231


Hình ảnh

Xem thêm:  CỬA HÀNG VẬT LiỆU XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT, Tân Quý