Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt”, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 577 Điện Biên Phủ, P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Ninh Sơn, Tây Ninh, 840054, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3816 916
Trang web giacmosuaviet.com.vn
Vị trí chính xác 113.270.532, 1.061.301.697


Accordion Panel

Số 577 Điện Biên Phủ, P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Ninh Sơn, Tây Ninh, 840054, Việt Nam

Accordion Panel

0276 3816 916

Accordion Panel

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Accordion Panel

giacmosuaviet.com.vn

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6a3ee77d190d:0x745a11465a1232d2

Xem thêm:  Cửa Hàng 117, Phú Cường