Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt”, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 451 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Tây Ninh, 840054, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3627 979
Trang web giacmosuaviet.com.vn
Vị trí chính xác 113.115.095, 1.061.017.334


Accordion Panel

451 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Tây Ninh, 840054, Việt Nam

Accordion Panel

0276 3627 979

Accordion Panel

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Accordion Panel

giacmosuaviet.com.vn

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6baefb52f853:0x47e762d80713be48

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt", Ninh Sơn