Cửa Hàng Hải Sản Đông Lạnh, Ngô Quyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 206 73 88
Trang web
Vị trí chính xác 20.850.791.299.999.900, 10.668.729.569.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Hải Sản Đông Lạnh ở đâu?

18 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hải Sản Đông Lạnh như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-23:30], Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-23:30], Thứ Năm:[08:00-23:30], Thứ Sáu:[08:00-23:30], Thứ Bảy:[08:00-23:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8de382dfef:0xc3bbc6eb92ef0c5f

Xem thêm:  Cow Express - Beefsteak- Pasta, 37 Đ. Cao Thắng