Cửa hàng iPhone Đà Nẵng – Di Động Xanh, 106 Hàm Nghi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 106 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 117 62 22
Trang web didongxanh.com.vn
Vị trí chính xác 160.615.782, 10.821.075.429.999.900


Địa chỉ Cửa hàng iPhone Đà Nẵng - Di Động Xanh ở đâu?

106 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng iPhone Đà Nẵng - Di Động Xanh như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Mobifone Huyện Tân Thành, Mỹ Xuân