Cửa Hàng Linh Kiện Điện Thoại Phương Đông, Xuân Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Hồ Thị Hương, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3784 812
Trang web
Vị trí chính xác 10.934.060.299.999.900, 1.072.529.661


Địa chỉ Cửa Hàng Linh Kiện Điện Thoại Phương Đông ở đâu?

116 Hồ Thị Hương, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Linh Kiện Điện Thoại Phương Đông như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174f8d2ee7598fb:0x4a5a521e37035a80

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, La Phù