Cửa Hàng Máy Tính Nam Long, Phù Liễn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 120 Quy Tức, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 669 61 23
Trang web
Vị trí chính xác 207.971.507, 1.066.262.593


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a772b09b09bcd:0xbf7984475c3c2445

Xem thêm:  Cửa Hàng Máy Tính Hoàng Tuấn, Xuyên Mộc