Cửa Hàng Mỹ Phẩm Vichy, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 172 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3868 0931
Trang web vichy.com.vn
Vị trí chính xác 10.774.728, 1.066.790.231


Địa chỉ Cửa Hàng Mỹ Phẩm Vichy ở đâu?

172 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Mỹ Phẩm Vichy như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f26ddca5a65:0x3662a14ea9394d08

Xem thêm:  Cửa Hàng Mỹ Phẩm Và Sắc Đẹp, Phường 3