Cửa Hàng Nhụy Hoa Nghệ Tây và Yến Sào Tại Đà Nẵng, 100 K 20

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 100 K 20, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 557182, Việt Nam
Số điện thoại 098 800 84 96
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.227.505, 1.082.463.653


Địa chỉ Cửa Hàng Nhụy Hoa Nghệ Tây và Yến Sào Tại Đà Nẵng ở đâu?

100 K 20, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 557182, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Nhụy Hoa Nghệ Tây và Yến Sào Tại Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cầm Đồ Đà Nẵng, 14 Nguyễn Thiện Kế