Cửa Hàng Quà Lưu Niệm – Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Đỗ Ngân Quỳnh, Phường Cầu Ông Lãnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39, Đường Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 845 37 61
Trang web
Vị trí chính xác 107.643.689, 1.066.956.331


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f144855956f:0x7fedb9999af39193

Xem thêm:  Yến Sào NHẤT TÍN, 606 Nguyễn Hữu Thọ