Cửa Hàng Rượu Thanh Thủy Phát, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12G1 Ngô Đức Kế, 42G1 Nguyễn Oanh, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 847 29 01
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 10.366.173, 1.070.832.061


Địa chỉ Cửa Hàng Rượu Thanh Thủy Phát ở đâu?

12G1 Ngô Đức Kế, 42G1 Nguyễn Oanh, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Rượu Thanh Thủy Phát như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-12:00], Thứ Năm:[09:00-12:00], Thứ Sáu:[09:00-12:00], Thứ Bảy:[09:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-12:00], Thứ Ba:[09:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hẻm Bia, Phường Thắng Tam