Cửa hàng sữa Minh khang, khu phố

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 191 QL55, khu phố, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0387 236 210
Trang web
Vị trí chính xác 105.350.003, 10.739.913.329.999.900


Địa chỉ Cửa hàng sữa Minh khang ở đâu?

191 QL55, khu phố, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng sữa Minh khang như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30], Thứ Sáu:[06:30-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thế Giới Sữa Vĩnh Bảo, MFMJ+GM7, QL10