Cửa Hàng Tạp Hóa Phương Lan, Đà Nẵng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 5-MCHV, Chợ Cồn, Hùng Vương, Phường Hải Châu 2, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 1634 133137
Trang web
Vị trí chính xác 16.067.429, 10.821.476.609.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142183578001795:0x15432f413745c636

Xem thêm:  Cửa Hàng Bách Hóa, Cây Trường 2