Cửa Hàng Trà & Cafe Vinh Thành, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 120 Lê Lai, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3530 958
Trang web fptvungtau.com.vn
Vị trí chính xác 103.492.572, 10.707.849.429.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Trà & Cafe Vinh Thành ở đâu?

120 Lê Lai, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Trà & Cafe Vinh Thành như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lanzar Coffee Lái Thiêu, 145 / 4B Phan Đình Phùng