Cửa Hàng Vascara, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 58 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6909
Trang web vascara.com
Vị trí chính xác 107.582.647, 1.066.803.351


Địa chỉ Cửa Hàng Vascara ở đâu?

58 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vascara như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f1cc8bc8a11:0xfbd07183af878cd2

Xem thêm:  Cửa Hàng Giày Dép Lê Na, 22 Nguyễn Văn Trỗi