Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Như Thùy, Phước Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3546 Đường Hai Mươi Bảy Tháng Tư, Phường Phước Hưng, Thị Xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phước Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3825 035
Trang web
Vị trí chính xác 105.086.052, 1.071.734.158


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Như Thùy ở đâu?

3546 Đường Hai Mươi Bảy Tháng Tư, Phường Phước Hưng, Thị Xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phước Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Như Thùy như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Gạch Ốp Lát Tuấn Thương, 25JQ+7HG