Cửa Hàng Vlxd Thu Phương, 850 Nguyễn Lương Bằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 850 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3705 169
Trang web
Vị trí chính xác 161.129.986, 1.081.286.102


Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Vật Liệu Xây Dựng Hòa Xuân, 186 Dũng Sĩ Thanh Khê