Cửa Hàng Vlxd Trinh Tuyến, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35 Đ. 30 Tháng 4, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3834 721
Trang web
Vị trí chính xác 10.369.959.699.999.900, 1.070.856.541


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Trinh Tuyến ở đâu?

35 Đ. 30 Tháng 4, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Trinh Tuyến như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Thành Tân, Phường 8