Cửa Hàng Vlxd Tuấn Mai, Phường Thắng Tam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 50 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3853 316
Trang web
Vị trí chính xác 103.451.548, 10.708.381


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Tuấn Mai ở đâu?

50 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Tuấn Mai như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30], Thứ Sáu:[06:00-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Long An, Phường 2