Cửu Long Quán, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 Đồ Chiểu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3530 050
Trang web
Vị trí chính xác 10.349.623, 1.070.784.958


Địa chỉ Cửu Long Quán ở đâu?

54 Đồ Chiểu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửu Long Quán như thế nào?

Thứ Năm:[13:00-02:00], Thứ Sáu:[13:00-02:00], Thứ Bảy:[13:00-02:00], Chủ Nhật:[13:00-02:00], Thứ Hai:[13:00-02:00], Thứ Ba:[13:00-02:00], Thứ Tư:[13:00-02:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Biển Xanh, Thuận Giao