Đà Lạt Fresh, WCJG+845, Đ. Ngô Thì Sỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WCJG+845, Đ. Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Số điện thoại 098 814 56 46
Trang web dalatfresh.com.vn
Vị trí chính xác 119.307.535, 10.842.534.429.999.900


Địa chỉ Đà Lạt Fresh ở đâu?

WCJG+845, Đ. Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đà Lạt Fresh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khổ Qua Rừng Hiệp Vân, 20 Nguyễn Thái Học