Da Nang Car Rental, 12 Bùi Xuân Phái

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Bùi Xuân Phái, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 551490, Việt Nam
Số điện thoại 091 651 02 01
Trang web danangcarrental.com
Vị trí chính xác 160.862.274, 108.219.394


Địa chỉ Da Nang Car Rental ở đâu?

12 Bùi Xuân Phái, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 551490, Việt Nam

Giờ làm việc của Da Nang Car Rental như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gody.vn - Mạng xã hội du lịch Việt Nam, Phường 1