Đại Lý Sữa, Tân Phú Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43, Ấp Cây Đa, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3796 2084
Trang web
Vị trí chính xác 109.386.796, 1.065.420.169


Địa chỉ Đại Lý Sữa ở đâu?

43, Ấp Cây Đa, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sữa như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30], Thứ Sáu:[06:00-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d4d1e99b2d8d:0xb2be8ceb3d766864

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt", Thạc Gián