Dang Hai English, 1A Hà Văn Tính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1A Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 580 81 00
Trang web
Vị trí chính xác 160.687.756, 1.081.545.522


Địa chỉ Dang Hai English ở đâu?

1A Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dang Hai English như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[17:00-21:30], Thứ Ba:[17:00-21:30], Thứ Tư:[17:00-21:30], Thứ Năm:[17:00-21:30], Thứ Sáu:[17:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Anh Ngữ ISEC, 50 Hàm Nghi