Đất Biệt Thự, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C542+XPG, Unnamed Road, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0773 188 217
Trang web
Vị trí chính xác 104.074.341, 10.715.182.639.999.900


Địa chỉ Đất Biệt Thự ở đâu?

C542+XPG, Unnamed Road, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Đất Biệt Thự như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vạn Thành Hostel, 25 Tân Lộ Kiều Lương