Đất sạch, Phường 26

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 436 00 01
Trang web
Vị trí chính xác 108.129.669, 10.671.011.019.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà ở xã hội Golden City, Phường 2