Dê Hương Sơn, khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 81/1 Đường số 12, khu phố 3, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 531 81 58
Trang web dehuongson.com
Vị trí chính xác 10.788.981.999.999.900, 1.067.312.987


Địa chỉ Dê Hương Sơn ở đâu?

81/1 Đường số 12, khu phố 3, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dê Hương Sơn như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng 126 Kaiserin, 126A Đ. Nguyễn Ái Quốc