Dê Núi Thảo Nguyên 3, Bình Dương 75300

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25/17 khu phố thắng lợi 2, Bình Dương 75300, Việt Nam
Số điện thoại 098 100 48 18
Trang web
Vị trí chính xác 10.901.403.199.999.900, 10.676.160.879.999.900


Địa chỉ Dê Núi Thảo Nguyên 3 ở đâu?

25/17 khu phố thắng lợi 2, Bình Dương 75300, Việt Nam

Giờ làm việc của Dê Núi Thảo Nguyên 3 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d9032e0d29b9:0xf40e5612525a2468

Xem thêm:  Ẩm thực hồ Tây, Mỹ Phước