Dịch Vụ Giặt Sấy Kim Loan, 82/4, Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 82/4, Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 517 36 43
Trang web
Vị trí chính xác 160.741.193, 1.081.497.187


Địa chỉ Dịch Vụ Giặt Sấy Kim Loan ở đâu?

82/4, Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch Vụ Giặt Sấy Kim Loan như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt ủi Đà Nẵng - Fast Laundry Service Shop, 20 Dương Tự Minh