Dịch Vụ Rửa Ô Tô – Xe Máy, Hoà An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38, Đường Cao Sơn Pháo, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3743 390
Trang web
Vị trí chính xác 160.571.266, 1.081.755.041


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142191a8750caef:0x3cb16ba21ff120b4

Xem thêm:  Trung tâm chăm sóc xe Chuyên Nghiệp-THE INFINITY DETAILING, Đông Khê