Điểm Giao dịch Vinaphone, 33 Phan Châu Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3840 840
Trang web tongdaivnptdanang.com
Vị trí chính xác 16.069.500.899.999.900, 108.220.507


Hình ảnh

Xem thêm:  MobileCity Hồ Chí Minh, Tân Định