Điểm Giao Dịch VNPT – VinaPhone Lê Văn Khương, Tân Thới An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 302 Lê Văn Khương, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 411 68 68
Trang web vnpt.com.vn
Vị trí chính xác 10.873.523.299.999.900, 1.066.493.062


Địa chỉ Điểm Giao Dịch VNPT - VinaPhone Lê Văn Khương ở đâu?

302 Lê Văn Khương, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm Giao Dịch VNPT - VinaPhone Lê Văn Khương như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d75895428e5d:0x7312531ff113856b

Xem thêm:  Công ty TNHH Thời trang Nam Lê, KCN