Điện máy 6G, An Lư

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WMHX+V7H, ĐT359, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3916 889
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.929.689.099.999.900, 10.669.824.899.999.900


Địa chỉ Điện máy 6G ở đâu?

WMHX+V7H, ĐT359, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện máy 6G như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7d4722ab3ac9:0xec76cc70c676027e

Xem thêm:  mua bán đồ điện tử, Xuân Lập