dien thoai gia re, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 355 35 77
Trang web
Vị trí chính xác 107.685.769, 1.066.462.505


Địa chỉ dien thoai gia re ở đâu?

86 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của dien thoai gia re như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Điểm Bán Đa Dịch Vụ Viettel, Tân Hiệp