Điệp Vàng quán, 135 Nguyễn Xuân Hữu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135 Nguyễn Xuân Hữu, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 196 82 47
Trang web
Vị trí chính xác 16.008.630.699.999.900, 1.082.011.388


Hình ảnh

Xem thêm:  Dê Tay Cầm Ngân, 134 Đường Hai Bà Trưng