DingTea Nguyễn Đức Cảnh, An Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 P. Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 117 55 50
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 208.545.327, 10.667.520.209.999.900


Địa chỉ DingTea Nguyễn Đức Cảnh ở đâu?

86 P. Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của DingTea Nguyễn Đức Cảnh như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a61cc188611:0x6ce089e8ce57d074

Xem thêm:  Cafe 18 tầng, TT. Phú Mỹ