Dingtea Phạm Văn Đồng, 415 Đ. Phạm Văn Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 415 Đ. Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 706 99 86
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 108.412.246, 1.067.444.029


Địa chỉ Dingtea Phạm Văn Đồng ở đâu?

415 Đ. Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dingtea Phạm Văn Đồng như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sencha Tea, 248 Đ. Phan Trung